ŠŠašštín 16.9.-18.9.2016

web bannerJe čas spájania, spoločenstva - spinkovania....

O krátkej histórii Cliptimu

Mladí Bratislavskej arcidiecézy krátko po vzniku novej bratislavskej arcidiecézy založili tradíciu spoločných stretnutí pod názvom Vikvetfest. Išlo o spoločne strávený kvetný víkend (teda víkend Kvetnej nedele) podľa tradície svetových dní mládeže slávených v diecézach na podnet sv. Jána Pavla II. už od r. 1985. Prvý "veľký" Vikvetfest sa konal v roku 2011. V "celovíkendovej" podobe vydržal len krátko. Po širokej diskusii a po schválení otcom arcibiskupom sa od roku 2013 Vikvetfest slávi ako jednodňové stretnutie mladých na Kvetnú nedeľu a viacdňové stretntuie, kedy majú mladí viac času na budovanie spoločenstva sa presunulo na vhodnejší čas - tak vznikol Cliptime ako čas spájania. Prvý Cliptime sa konal v Marianke v máji 2013. V roku 2014 sa Cliptime uskutočnil v Šaštíne spolu s Národným diecéznym programom 7BOLESTNÁ. Minulý rok sa Cliptime konal v Bratislave - Petržalke, spolu s akciou Národný pochod za život. 
Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy Adresa organizátora: IČO: 42 174 392
email: mladezba@gmail.com Špitálska 7, 814 92 Bratislava DIČ: 2022946013
mobil: 0903 982 638 Č.účtu: 2924828640/1100

Copyright © 2014 by KMBA